Завършени проекти

Младежки гласове в полза на социалното включване на ромската жена Проект WORDS ARE STONES Проект №BG05M2OP001-3.002-0319 „Академия за толерантност, творчество и успех“ Проект №BG05M2OP001-3.002-0350 "Цветовете на надеждата: подкрепа за образователната интеграция в Община Карлово" Проект №BG05M2OP001-3.002-0039 „Децата на община Смядово – заедно мечтаят, учат и играят“ Проект №BG05M2OP001-3.002-0270-C01 „Толерантни заедно“ „ИНТЕГРАЦИОННИ МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ УЧИЛИЩНАТА ГОТОВНОСТ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНА ГАБРОВО“ FinanceGO: Обучения на преподаватели по финансова грамотност за провеждане на курсове на млади възрастни в риск DIGIUP. ИНТЕРАКТИВНИ ГРУПИ ЗА ДИГИТАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЧРЕЗ ДИАЛОГ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯТА Проект „Готови за училище“ Проект №BG05M2OP001-3.002-0050 "Заедно намираме решения: образователна интеграция в мултикултурна среда във Велико Търновска област" RARE - Промяна на дискурси и практики: ромите като човешки ресурс Мост към бизнеса Да работим заедно за приобщаващо образование Повишаване компетенциите на адвокати за основните права на човека SERCO - Социално предприемачество в ромска общност Проект „Мрежа за превенция на ранните бракове” Проект "Готови за училище 2016/2017 - фаза 3 Всеки ученик може да бъде отличник Ранни бракове - Култура или злоупотреба? ПРОЕКТ: Дигитална културна съкровищница „Север +“: документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България FamilyEduNet - Семейства в подкрепа на успеха в училище Language Аgainst Dropout (LAD): обучение по български eзик като втори език за деца в предучилищна възраст и първи клас Духът на природата Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България, Компонент 5: „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност” Проект EDU-FIN: Методика за финансова грамотност Проект „Готови за училище 2015-2016 г.“ Участие на гражданското общество и ромската общност в изпълнението на Националната ромска стратегия - гаранция за ефективност Всеки ученик ще бъде отличник Програма „Стипендии за студенти от ромски произход в медицинските университети и колежи“ (Roma Health Scholarship Programme - RHSP) Общностен мониторинг на здравните услуги Проект 'Принос към ролята на образованието - да образоваш образователите ' (CORE) Проект PAIRS - Eфективни програми за активната интеграция на ромите в Югоизточна Европа Проект „Крачка напред - овластяване на младите хора и жените от местната ромска общност » Проект „ Младежта е толерантност” ROMAinEU KeyRoma ROM-UP! Приобщаване на ромите чрез качествени успешни образователени практики Насърчаване на социалното включване на младите хора в уязвимите селски общности Проект „Да докоснем недосегаемите: борейки се с традиционни и нови анти-ромски стереотипи”, финансиран от Европейската комисия по Програма „Основни човешки права и гражданско участие” ПРОЕКТ „НАСЪРЧАВАНЕ НА ТЕРЕННАТА РАБОТА В ТРАДИЦИОННИ И МАРГИНАЛИЗИРАНИ ГРУПИ НА РОМСКАТА ОБЩНОСТ” Застъпничество за ромска образователна интеграция чрез Закона за училищното образование Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, Компонент 7: Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15-24г.) чрез увеличаване обхвата на услугите и програмите насочени към младите за територията на Област Велико Търново Повишаване на чувствителността на институциите по въпросите на ромското здравеопазване (и в частност здравните проблеми на ромските жени) НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ УЧЕНИЦИ Превенция на ранните бракове Изграждане на модел за гражданско участие и ромско участие в усвояването на европейските фондове на местно ниво Мониторинг на ефекта от структурните фондове върху интеграцията на ромите ИЗГРАЖДАНЕ НА АЛТЕРНАТИВА – подкрепа за качеството на образование в малките населени места Създаване на модел за намаляване на отпадането от училище на ромски деца Защитено жилище за предоставяне на алтернативни услуги на деца, напускащи Дом за деца лишени от родителски грижи Равен достъп на ромите до качествено образование Проект “Създаване на условия за равнопоставеност на кандидатите от ромски произход за държавна служба в МВР” Проект ПЛАТФОРМА - да насочим повече фондове към ромите Въвеждане на интеркултурно образование и равен достъп до качествено образование в общ. В Търново Изследване на етническите характеристики на ромите с преферирано не-ромско самосъзнание Където се е пяло, все ще се пее Създаване на ромски самодейни ансамбли и групи Етнографски кадри за пролетните ромски празници Ромите в Североизточна България (разкази и памет) Ромските празници и обичаи Опазване и популяризиране на ромската култура в Централна Северна България Ромите в Югоизточна Европа в процеса на присъединяване към Европейския съюз Развитие на интеркултурното образование чрез въвеждане на СИП Ромски фолклор
КАЛЕНДАР
<< юли 2024 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter