Новини

16.10.2019Въпроси и отговори относно плащанията по проект Подкрепа за успех за изминалата учебна година

 

През месец август училищата, работещи по проект „Подкрепа за успех” получиха плащане поВъпроси и отговори относно плащанията по проект Подкрепа за успех за изминалата учебна година проекта.  Тъй като много от директорите не са наясно какво точно покрива  полученият транш, те все още не са направили много от плащанията за дейностите по проекта през изминалата учебна година.  По-долу прилагаме отговорите на част от въпросите, задавани от  директори и учители, работили по проект Подкрепа за успех  през учебната 2018 2019 година. 

 

За какво се отнася полученото плащане? 

Полученият през август транш по проекта се отнася до разходи, направени през учебната 2018 /2019 година, когато бяха стартирали само допълнителните обучения по български език, математика и други предмети. Плащането представлява аванс,  тоест не е окончателно и точно разплащане за разходите през изминалата учебна година. 

 

Как да изчислим какви средства трябва да получим по проекта за предходната учебна година? 

Тъй като бяха стартирани единствено допълнителните обучения, лесно може да изчислите каква е точната сума, която ще получите по проекта на базата на:

1.     Издадените удостоверения по приложение 3 за преминато обучение от 10 часа: припомняме, че всеки ученик, който успешно е преминал обучение от 10 часа автоматично получава удостоверение. В зависимост от това дали обучението е преминато в начален, прогимназиален или първи гимназиален етап, всяко издадено удостоверение носи на училището определена фиксирана сума, съгласно Стандартна таблица за разходите за единичен продукт. Изчислете каква сума трябва да получите по проекта като умножите броя на издадените удостоверения по съответната фиксирана ставка. Например, през изминалата учебна година сте издали 100 удостоверения за начален етап,  тъй като 50 ученика са преминали успешно два модула по 10 часа. Съгласно Стандартната таблица за единица продукт училището ще получи по 80 лв за удостоверение в начален етап, тоест общо ще получите 8000 лв. 

2.     Освен това, към сумата за обученията се полагат и 10% за  разходи за организация и управление. Например, ако през изминалата учебна година сте реализирали  обучения за  8000  лв, ви се полага и още 800 лв за разходи за управление и  организация. Добавете тази сума към очакваните от допълнителните обучение средства и така ще получите окончателният транш , който се полага за вашето училище.  В конкретния случай той е в размер на 8800 лв. Ако през месец август сте получили аванс от 6000 лв, може да очаквате и изравнително плащане от още 2800 лв. 

 

Какви разходи могат да бъдат разплатени? 

Следва да разплатите всички направени през предходната учебна година разходи.  Те се отнасят до:

1.     заплащане на лекторите: то е фиксирано на 15 лв за реално взет час. Над тази сума трябва да начислите и осигуровките на работодателя. 

2.     Материали, учебни пособия и консумативи свързани с обучението: за разлика от проект Твоят час и от предходния проект Успех, по настоящия проект Подкрепа за успех не е фиксиран процент за материали и консумативи. На практика процентът, който можете да използвате за материали,  консумативи,  учебни пособия  и други е висок и дори може да надхвърли половината от полагащата се сума.  Това не бива да ви притеснява! Важното е  закупените учебни пособия, материали и консумативи да бъдат използвани за нуждите на допълнителните обучения. 

3.     Разходите за управление и организация са за заплащане на директора, счетоводителя и координатора на училищно ниво. Не е фиксирано съотношение в заплащането между тях. На много места колегите използват са отношение 4-3-3,  но то не е задължително. Училищният екип за организация и управление може да включва и повече от един учител ангажиран като координатор и следователно в  този случай съотношението ще е различно. 

Трябва ли да качваме отчетните документи, например фактури, хонорарни листи и други в платформата? 

Не.  Една от важните разлики между Подкрепа за успех и предходните проекти е това, че сега се прилагат така наречените опростени разходи. Тоест Управляващият орган заплаща постигнатите продукти, а не вложените ресурси за тяхното постигане. В случая Управляващият орган разплаща на базата на издадените удостоверения за преминати 10 часови обучения от ученик. Агенция ОПНОИР  няма да събира  копия на фактурите  и хонорарните листове, а единствено  ще прави преглед на  броя издадени удостоверения.

Разбира се  средствата, които получите,  трябва да бъдат изцяло разходвани  за допълнителните обучения. За вашето училищно счетоводство  е необходимо да разполагате с всички необходими отчетни документи,  но не е необходимо да ги качвате в платформата. От МОН  като конкретен бенефициент е възможно да ви поискат отчетните документи, но това ще бъде преди всичко в случаи на проверка. Член 114 от Указанията по проект Подкрепа за успех изисква относно заниманията по интереси училищата да изготвят чрез функционалностите на информационната система и да сканират и публикуват в предвидените за целта секции и в определените срокове следните документи по дейности и документите, които следва да се съхраняват в проектното досие:

1. Утвърдена програма и график за обучение на групата – генерира се и се утвърждава от директора чрез ИС

2. Присъствен списък на учениците от групата – генерира се чрез ИС

3. Удостоверение за всеки ученик, успешно преминал допълнително обучение от 10 учебни часа – генерира се и се подписва от отговорните лица чрез ИС

4. Опис на представените удостоверения – генерира се и се подписва от отговорните лица чрез ИС

5. Декларация от директора на училището за броя  на учениците, успешно преминали допълнително обучение от 10 учебни часа – генерира и се подписва чрез ИС

6. Сканирано и публикувано в ИС допълнително споразумение по чл. 119 от КТ на ръководителите на групи, в което изрично се посочва, че плащането е за сметка на проекта

7. Отчет за извършена работа на лицата, изготвен и одобрен чрез ИС

8. Договори за доставка на материали и консумативи, сключени за изпълнение на дейностите за допълнително обучение (не се изисква договор при доставки за директно възлагане) – не се публикуват в ИС, а документите се съхраняват на хартиен носител в проектното досие

9. Заявки и приемно-предавателни протоколи от/с ръководителите на групи за закупуване/предоставяне на материали и консумативи за дейността на групата – не се публикуват в ИС, а документите се съхраняват на хартиен носител в проектното доси

 

Център Амалипе е неправителствена организация. Не сме структура на МОН, но тъй като работим с над 280 училища партньори, се опитваме да изясняваме въпросите, с които се сблъскват. За целта събираме и систематизираме въпросите, които идват от колегите и търсим отговори от парньорите в МОН.

 

 

Вижте още:

Още въпроси и отговори за проект Подкрепа за успех

Кои училища трябва да направят групи за допълнителни обучения по проект Подкрепа за успех?

Стартират дейностите по проект Подкрепа за успех

 

 

Автор: Деян Колев

 

 

КАЛЕНДАР
<< юли 2020 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter