Новини

23.08.2019Становище на Център Амалипе относно Проект за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г.

На 22 юли Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане Проект за изменение и допълнение на Постановление № 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В рамките на обявената процедура за обществени консултации Център Амалипе изпрати следното становище:

 

Център за междуетнически диалог и толерантност “Амалипе” приветства усилията на Министерството на образованието и науката и на Министерския съвет за подсигуряване на пълен обхват на всички деца в задължителна предучилищна и училищна възраст!  Също така приветстваме насочването на по-сериозно внимание както към обхвата, така и към превенцията на отпадането от училище!  Предложените промени в Постановление 100 са стъпка в тази насока. 

В същото време смятаме, че предложените промени имат и определени слабости като:.

1.      Част от предлаганите неща са оперативно неизпълними, няма да имат добавена стойност и дори ще имат обратния негативен ефект, защото ще затормозят работата на учителите. Пример в тази посока е изискването за ежедневни посещения от страна на екипа за превенция по домовете на отсъствалите през деня ученици.  На практика това е неизпълнимо изискване и то не би имало сериозна добавена стойност. В условията на многообразни средства за комуникация не е необходимо учителите да извършват посещения по повод на еднократно отсъствие. Това ще затормози тяхната педагогическа работа;

2.      Подценена е работата на образователните медиатори и те по никакъв начин не са споменати в Постановлението;

3.      Поставяне на акцент основно на наказателните и административните мерки, като са подценени педагогическите дейности за превенция на отпадането.

 

За преодоляването на посочените пропуски и слабости предлагаме:

1. Член 3б да бъде допълнен и преформулиран както следва:

“Чл. 3б. Екипите за превенция по чл. 1, ал. 3, т. 2 освен дейностите по чл. 3, ал. 2, по нареждане на директорите на образователните институции: 

1. предлагат мерки за обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците в риск от отпадане по чл. 1, ал. 2 в съответствие с държавния образователен стандарт за приобщаващо образование; 

2. предлагат други педагогически и психологически мерки, които гарантират включването на застрашени от отпадане учениците в училищния живот и индивидуалната работа с тях: например работа с ученик-наставник, включване в дейността на училищния парламент и други;

3. прилагат целенасочени мерки за превенция на отпадането на учениците на прехода между VІІ и VІІІ клас; 

4. извършват необходимите посещения по домовете на децата и учениците в риск от отпадане, за които се установи, че отсъстват системно от детската градина или училището без уважителни причини: посочената дейност се осъществява от образователен медиатор, социален работник, учител или друг член на екипа;

 5. своевременно установяват причините и прилагат мерки за предотвратяване отсъствието на децата и учениците; 

6. проследяват изпълнението и резултатите от предприетите мерки за преодоляване отсъствието на децата и учениците по неуважителни причини и ги отразяват в ИСРМ;

7. системно взаимодействат с родителите с цел мотивирането им за осигуряване трайното присъствие на детето или ученика в образователната институция.”

 

2. Член 5, ал. 3, предлаганата т.7 да бъде допълнена и преформулирана като: “7. запознават чрез подходящи начини и форми родителите на деца в задължителна за образование възраст с техните законови задължения за записване на децата в образование у нас или в чужбина и задължения за регистрация по Закона за гражданската регистрация при промяна на настоящия си адрес в страната или в чужбина. За целта взаимодействат с образователни медиатори, неформални лидери, активни организации, работещи в общността и други“.

КАЛЕНДАР
<< януари 2021 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter