Новини

15.08.2019Въпроси и отговори за назначаването на образователни медиатори по проект 'Подкрепа за успех'

Над 720 образователни медиатори и социални работници ще бъдат назначени до края на месец септември по проект “Подкрепа за успех”. Техни работодатели ще бъдат директорите на съответните училища. Назначените ще подпомагат образователните институции в работата им с родителите, с акцент върху родителите, които възпрепятстват своите деца от редовна посещаемост на училище.

Проект “Подкрепа за успех” се финансира от оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж” и се изпълнява от МОН като конкретен бенефициент. Той стартира през април 2019 година като ще обхване и следващите две учебни години. Проектът е насочен към намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците. Важен елемент за постигане на целите на операцията е включването на родителите на учениците в риск от отпадане в образователния процес.  Затова е заложена специална Дейност 7.  Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации, и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците.

Основна роля в изпълнението на дейността имат образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и други заинтересовани лица, които да подпомогнат приобщаването на родителите към образователния процес и да спомогнат за по-ефективното сътрудничество с педагогическите специалисти, с което да се гарантира намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система. Въпреки че са заложени широк спектър участници, дейността акцентира преди всичко на наемането на образователни медиатори, социални работници или друг аналогичен персонал, който ще работи по активизирането и ангажирането на родители. Тъй като в много от училищата образователен медиатор ще бъде назначен за първи път, понастоящем възникват множество въпроси за неговата дейност и за начините за назначаването на медиаторите и социалните работници.  По-долу обобщаваме отговорите на част от тях. 

Какво представлява образователният медиатор? 

Образователният медиатор е помощен непедагогически персонал, чиято основна функция е да улесни връзката между училището и родителската общност. През септември 2016 година позицията на образователния медиатор бе включена в НКПД, по-късно МОН изработи и примерна длъжностна характеристика. За нуждите на проект “Подкрепа за успех” също е изработена такава примерна характеристика като директорът, който се явява работодател, би могъл да я допълни или промени. 

Не бива да бъркате образователният медиатор с директорът/учителят-медиатор или учениците-медиатори, които са иновативни практики, апробирани понастоящем в някои области и училища, но които имат съвсем различна функция.  Образователният медиатор следва да работи с родителите, особено с тези, които по една или друга причина възпрепятстват посещението на своите деца в училище. 

Също така не бъркайте позициите образователен медиатор и помощник на учителя.  От една страна, те си приличат доколкото са помощен непедагогически персонал, но между тях има и важни различия. Помощникът на учителя бе въведен през 2004-та година в резултат от изпълнението на проекти по програма ФАР. Концепцията за помощникът на учителя наблягаше на това той да извършва определени дейности в класната стая и това на практика бе отхвърлено от училищната мрежа. Образователният медиатор работи преди всичко извън класната стая и от него не се очакват педагогически дейности, а социална работа със семействата на най-проблемните ученици. 

Какво образование е необходимо за наемането на образователен медиатор? 

Възможно е наемането на медиатор както със средно, така и с основно образование. Екипът на проект “Подкрепа за успех” е изпратил чрез Регионалните управления на образованието списък на училищата, в които проектът ще подкрепи наемането на медиатор,  така и изискваното образование за конкретния медиатор. 

Работещите понастоящем образователни медиатори са както със средно образование, така и някои от тях са с основно, висше или дори без завършено основно образование.  Разбира се, че е добре да се наемат медиатори със средно образование, тъй като това утвърждава модела за завършване на минимум средно образование. Но родителските общности са много различни в различните региони, на някои места е невъзможно да бъде намерен подходящ кандидат със средно образование. Още повече, че предвиденото заплащане в размер на минимална работна заплата е твърде неатрактивно за хора с по-високо образование. 

Център Амалипе прилага практиката на назначаване на общностни/ образователни медиатори вече 10 години. Посочените по-долу коментари, свързани със спецификата на образователния медиатор са именно на базата на опита на Център Амалипе през последните 10 години.

Нашата концепция за образователния медиатор можете да видите тук.

Какъв човек ни е необходим за образователен медиатор? 

Най-важното е медиаторът да е разпознаваем и да се ползва с доверието на местната общност.  Също толкова важно е той да може да извършва социална работа, тоест да общува и с най-проблемните родители. Много често това не зависи от образованието, а по-скоро от нагласата и способностите на съответния човек. 

Въпреки че това не е заложено като задължително изискване, важно е медиаторът да бъде представител на местната общност. Той трябва да говори езика на местната общност и да се ползва с нейното доверие, а това се получава най-лесно ако е от самата общност.  В противен случай ефективността от него вероятно ще е значително по-ниска. 

Къде в момента работят образователни медиатори? 

Такива има на практика във всички региони, като по-масовото назначаване на образователни медиатори започна преди година със средствата за работа с уязвими групи, отпускании по чл 52а от Наредбата за финансирането. По данни на Центъра за образователна интеграция към ноември 2017 година в страната работеха 220 медиатора. Със сигурност ваш колега директор от вашата област е назначил в образователен медиатор или дори медиатори. Така че може да използвате жокерът “помощ от приятел” в тази дейност. 

Център Амалипе работи с над 30 образователни медиатори, назначени в организацията по различни проекти. Информация за тяхната дейност вижте тук. 

 

Кои училища ще получат възможност за назначаването на образователен медиатор или социален работник по проект Подкрепа за успех?

Както посочихме по-горе, списъкът на училищата е изпратен чрез Регионалните управления на образованието. За тези училища проектът ще подкрепим назначаването на половин или на един щат. 

Имайте в предвид, че този списък е предварителен и е възможно към него да бъдат допълнени още училища. 

Също така имайте в предвид, че в списъка са посочени часове, за които може да бъде нает медиаторът, тоест посочени са четири или осем часа на ден. Директорът има право да реши дали при отпуснати осем часа да назначи един медиатор или да ангажира двама медиатори на половин работен ден, или дори четири медиатори за 2 часа дневно. Опитът на Център Амалипе недвусмислено сочи, че позицията на образователния медиатор е ефективна, когато той или тя са наети на пълен работен ден. 

И още нещо, върху което вероятно никой понастоящем не се замисля, но има потенциала да създаде сериозни проблеми при верифицирането на разходите по проекта. . В Насоките за изпълнение на проекти, публикувани от агенция ОПНОИР през ноември 2018 г. бе включено ограничително условия, което противоречи на Кодекса на труда: “В съответствие с чл. 113 от Кодекса на труда максималната продължителност на работното време по трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 48 часа седмично!”

Какво означава това ограничение? Ако медиаторът, който наемате дори и на половин щат има друг трудов договор, вероятно ще имате проблем с верифицирането на разходите. Защото 48 часа седмично означава работа на пълен работен ден плюс осем часа за цяла седмица. Директорите и другите работодатели могат да бъдат подведени по това, че Кодексът на труда, член 113, алинея 2 позволява и ангажираност за повече от 48 часа седмично след писмено съгласие от работника. Това е практика, която понастоящем се използва от много училища. Но предоставената от алинея 2 на член 113 от Кодекса на труда възможност не се признава от Агенция ОПНОИР и е много вероятно този тип разходи да не бъдат верифицирани. Най-лесно за директора е да наеме медиатор, който няма друг трудов договор като това води до риска по-качествените медиатори бързо да напуснат поради ниското заплащане.

Какво ще бъде заплащането на образователните медиатори, наети по "Подкрепа за успех"?

Заплащането за медиатор на пълен работен ден е в размер на минимална работна заплата.

До кога трябва да бъдат наети образователните медиатори? 

До края на месец септември трябва да бъдат наети медиаторите, които ще работят през учебната 2019 / 2020 година. Година след това ще бъдат наети нови или преназначени същите медиатори.

В нашето училище има назначени образователни медиатори, като сега ни отпускат още една бройка.  Трябва ли да съкратя един от сегашните медиатори?

Не. Идеята е назначените вече медиатори да продължат да работят. Ако директорът не се нуждае от нов образователен медиатор, той може да използва отпуснатата бройка за назначаването на социален работник или друг помощен персонал. 

Имам отпусната половин бройка за образователен медиатор, но искам да наема човек, който ще работи 8 часа на ден. Мога ли да използвам други средства от училищния бюджет и да назначи медиатора на пълен щат?.

Можете да направите това, но само ако назначите медиатора чрез два трудови договора за по 4 часа на ден. На пръв поглед това звучи доста странно, но е необходимо, за да избегнете опасността да не ви верифицират разходите. Едно от изискванията за медиаторите, наети по Подкрепа за успех е това да бъде записано в техните трудови договори.

Автор: Деян Колев

КАЛЕНДАР
<< май 2024 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter