Новини

20.05.2019ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: Старши експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“ за изпълнение на проект в Община Павликени

lg4

 

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01 "Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени", по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ приема документи на кандидати за заемане на длъжността: Старши експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“ – 1 (едно) свободно работно място, на непълен работен ден, съгласно месечен работен график, за нуждите на проекта на територията на Община Павликени.

I. Основна цел на длъжността:

Старши експертът подпомага институциите, за правилно въвеждане на интеркултурни елементи и постигането на ефективна образователна интеграция. Предоставя методическа подкрепа за правилното изпълнение и ръководи дейност „Активизиране и овластяване на родителите за участие в образователния процес“.

ІІ. Области на дейност:

 1. Подпомага институциите, за правилното въвеждане на интеркултурни елементи и постигане на ефективна образователна интеграция;
 2. Подпомага методически и ръководи организационно дейността;
 3. Модерира дейности по превенция на отпадането на деца от училище и реинтеграция на отпаднали в училищната система;
 4. Съдейства за повишаване на образователното ниво: насърчаване на продължаването в по-висока образователна степен и на участие във форми на учене през целия живот;
 5. Съдейства за включване на родителите в дейността на образователните институции;
 6. Методическа подкрепа при организирането на родителски лектории и съдействие за повишаване на капацитета на родителската общност;
 7. Методическа подкрепа при случаи на превенция на ранните и насилствените бракове;
 8. Изготвя периодични доклади;
 9. Работи с документация.

III. Изисквания към кандидатите:

 • Завършено висше образование в сферите на хуманитарните науки, педагогика, социални дейности;
 • Педагогически стаж в мултикултурна среда – минимум 7 години;
 • Работа в мултикултурна среда – минимум 7 години;
 • Опит в обучението на учители;
 • Опит в обучението на родители;
 • Участие в научни конференции, форуми и/или публикации, свързани с образователната интеграция;
 • Умения за работа в екип;
 • Способност за бързо и адекватно вземане на решения;
 • Отлични комуникативни умения;
 • Аналитично мислене и инициативност;
 • Отлична компютърна грамотност;
 • Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип;

IV. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

V. Необходими документи:

 1. Писмено заявление за кандидатстване
 2. Автобиография;
 3. Копие от диплома за завършено образование
 4. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит
 5. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

Заетост: на трудов договор, непълен работен ден, съгласно месец график.

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „ Цар Самуил“ №4, ет. 1 ап. 16 в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция Старши експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“ за изпълнение на проект в Община Павликени“ или на електронен адрес: office@amalipe.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Кандидатстване за позиция Старши експерт „Образователни дейности – интеркултурно образование“ за изпълнение на проект в Община Павликени“

Срок за подаване на документи: 11.00 часа на 27 май 2019 г.

Регистрационен номер на договора по ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-0014-С01, Регистрационен номер на договора по ОПНОИР BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз

КАЛЕНДАР
<< юли 2020 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter