Новини

20.05.2019ЦМЕДТ „Амалипе“ обявява прием на документи за заемане на длъжност: „Образователен медиатор“ за изпълнение на проект в Община Павликени

lg4

 

ЦМЕДТ "Амалипе" обявява прием на документи за позиция "Образователен медиатор" – 3 свободни работни места на пълен работен ден, на територията на Община Павликени

Във връзка с изпълнение на проект BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01 "Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени", по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността: Образователен медиатор – 3 (три) свободни работни места на пълен работен ден за нуждите на проекта на територията на Община Павликени.

I. Основна цел на длъжността:

Основната цел на образователният медиатор е свързана с активизиране и овластяване на родителите за реално участие в образователния процес и вземане на важни управленски решения.

ІІ. Области на дейност:

 1. Работа на терен с представителите на малцинствените общности – разговори-консултации с родители, относно мотивацията за подкрепа на образованието на техните деца;
 2. Успешно разрешени случаи на застрашени от отпадане от образование ученици;
 3. Създаване на база данни за семейната среда на ученици и деца от детските градини;
 4. Създаване на родителски клубове във всички училища на територията на общината;
 5. Включване на родителите в дейността на образователните институции;
 6. Съдействие при организиране на родителски обучения/лектории и повишаване на капацитета на родителската общност;
 7. Работа в общността за повишаване на нейната самоорганизация, провеждане на общностни събития за популяризиране на културната идентичност (отбелязване на календарни празници, културни събития и др.), изграждане на механизми за помощ на лица в риск и за насърчаване на личностно и професионално развитие, провеждане на кампании в общността за преодоляване на ранните бракове и негативните стереотипи и практики, имащи негативно влияние върху социалното включване на младите хора от маргинализираните общности.

III. Изисквания към кандидатите:

 1. Да притежава средно образование;
 2. Да познават местната общност, нейните културни особености.
 3. Позитивна нагласа за работа с уязвими групи, мотивация за професионално развитие.
 4. Личностни качества: толерантност, дискретност, комуникативност, лоялност, умение за работа в екип.
 5. Добри организационни и комуникативни умения;
 6. Компютърна грамотност;
 7. Опит в извършване на подобен вид дейност е предимство;
 8. Умения за общностна работа е предимство;
 9. Да се ползва с доверието и да говори езика на местната общност е предимство;

IV. Начин на извършване на подбора:

Подборът ще бъде извършен по документи. По преценка на комисията, кандидатите ще бъдат поканени на събеседване!

V. Необходими документи:

 1. Писмено заявление за кандидатстване;
 2. Автобиография;
 3. Копие от диплома за завършено образование;
 4. Копие на документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 5. Други документи предоставени от кандидатите доказващи тяхната квалификация и умения.

Продължителност на заетостта: 18 месеца

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Цар Самуил“ №4, ет.1, ап.16 в запечатан плик, на който е изписано: „Кандидатстване за позиция „Образователен медиатор за община Павликени“ или на електронен адрес: office@amalipe.com, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Образователен медиатор за община Павликени“

Срок за подаване на документи: 11.00 часа на 29 май 2019 г. 

 

Регистрационен номер на договора по ОПРЧР BG05M9OP001-2.018-0014-С01, Регистрационен номер на договора по ОПНОИР BG05M9OP001-2.018-0014-2014BG05M2OP001-C01, Проект „Социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Павликени“, процедура чрез директно предоставяне с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”2014-2020 г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

 

 

КАЛЕНДАР
<< юли 2020 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter