Новини

05.02.2019Министър Вълчев се включи в годишната среща на Професионалната директорска общност за интеркултурно образование на Център Амалипе

Двеста и тридесет директори на училища от цялата страна участваха в Националната среща на Професионалната директорска общност за интеркултурно образование „Всеки ученик ще бъде отличник“, която се проведе в Пловдив на 31 януари и 1 февруари. Срещата бе организирана от Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”. Годишната среща на мрежата имаше за цел да бъдат представени постигнатите до момента резултати и да се обменят идеи как Програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“ може да бъде най-ефективна в настоящия образователен контекст. Само в рамките на 5 минути през sli.do платформата 125 от присъстващите участници дадоха своя отовор с една дума „Какво е за тях мрежата Амалипе“. Най-често срещаните думи бяха подкрепа, вдъхновени, идеи, заедност, партньорство, приятелство, солидарност, самочувствие, доверие, бъдеще ...

Креативната работа на Професионалната директорска общност продължи със споделянето на добри практики от терена по основните елементи на програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“: ученически парламенти/ съвети, ученици наставници, включване на часове по Фолклор на етносите – ромски фолклор (интеркултурно образование), работа с родителите и родителските клубове, въвеждане на образователни медиатори и предизвикателствата пред обединените училища. Интересна практика споделиха колегите от с, Сотиря, където вече няколко седмици функционира родителски клуб, който се събира всяка събота като в срещите се включват и известни роми от региона. Различното обаче е, че учениците от 6 и 7 клас са сформирали Клуб „Аниматори“, който се включват по време на родителските срещи, занимавайки малките деца, с които идват родителите. Не по-малко интересна беше и друга от споделените практики, в рамките на която учениците наставници осъществят посещение в домовете на своите съученици, които са в риск от отпадане, имат заструднения с материала и др. В тези посещения обаче напоследък се включат и родителите на наставниците, като на чаша чай, в семейна среда, успяват лесно да достигнат до родителите на застрашеното дете, да поговорят защо се появяват определени проблеми и как те могат да бъдат разрешени. Колегите споделят, че макар и стартирала плахо, тази практика добива все по-голяма популярност сред родители и все повече родители започват да се включват в домашните посещения. Единодушно беше мнението и за ползата от часовете по ромски фолклор, като в рамките на сесията колеги споделиха как използват тези часове, за да успяват чрез вплитането на елементи от ромската история, култура и традиции да мотивират учениците да се включват в дейности и упражнения, които подобрят владеенето на български език.

Докато отделните групи представяха своите добри практики, креативният директорски екип на Даниела Христова (Директор на Обединено училище „П.Р.Славейков“, с. Джулюница и Петя Русинова, Директор на Основно училище „Н.Й.Вапцаров“, с. Селановци) успя да претвори на хартия тези добри практики и да изпъстри пчелната пита, която представлява Мрежата с множество рисунки и идеи, които постепенно я превърнаха в една иновативна мрежа, която включва активно всички – учители, родители и ученици – да постигането на една цел – успехът на всяко едно дете.

Паралелно с това иновативният екип, включващ Лена Парова (директор на ОУ „Св, Св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен), Красимира Благоева (директор на ОУ „Васил Левски“, с. Караджово), Тодор Джамбов (директор на ПГХХТ – гр. Пазарджик) и Ангел Живков (директор на ПГ по МСС „Пейо Яворов“, гр. Гоце Делчев) имаха за задача да извеждат иновативните елементи в представените от колегите практики. Единодушният извод, до който групата достигна, е че макар и да нямат статут на иновативни, голямата част от училищата в Мрежата са иновативни по дух и по практиките, които прилагат в училище, с което постигат видимата промяна за децата, с които работят.

Срещата продължи и на 1 февруари, когато в нея се включи и Министърът на образованието Красимир Вълчев, както и от Соня Кръстанова, директор на дирекция "Финанси", Грета Ганчева, Директор на дирекция "Приобщаващо образование", Пенка Иванова, директор на дирекция "Учебници и училищна документация", които дойдоха до града под тепетата, за да отговарят на въпросите на колегията.

”Поздравявам Амалипе и училищата от мрежата за постоянната работа с ромските ученици и родители, каза в приветствените си думи министър Вълчев. През последната година и половина посещавам много общини и във всяка от тях искам да ми покажат училища, които работят в най-тежка среда. Почти навсякъде се оказва, че в тези училища работи Амалипе и помощта на организацията е високо оценена.”

Министър Вълчев заяви, че задачата на МОН и училищата е да бъде включено всяко едно дете в системата на образование. „Успяхме да запишем в образователната система допълнително над 30 000 деца. Това е една малка крачка, по-трудното е да осигурим ежедневното им присъствие в клас, а след това – и усвояването на необходимите знания и умения“, посочи министърът на образованието. Той сподели, че разчита в това отношение основно на учителите. Припомни, че има увеличение на възнагражденията на педагозите, като средната учителска заплата ще достигне над 125% от средната за страната.

Министър Вълчев поясни логиката зад основните политики на МОН понастоящем: за да бъдат подсигурени качествени учители в малките населени места се променя разпределителната формула на делегираните бюджети, а за да бъдат мотивирани добри учители да работят в училищата с концентрация на уязвими групи, се предоставят допълнителни средства. Той посочи, че през 2019 г. МОН предлага национална програма, чрез която ще подкрепи усилията на общините за образователна десегрегация. Изказването на Министър Вълчев можете да видите във видеото тук.

Представяйки мрежата „Всеки ученик ще бъде отличник“ Деян Колев сподели и резултати от анкета, попълнена от 200 директори. Председателят на Амалипе определи политическия контекст в образованието като силно благоприятен, особено на фона на предходните години: политическо внимание към училищата, обучаващи ромски деца и селските училища е повишена и над ¾ от директорите в мрежата възприемат средата за работа като по-благоприятна. Механизмът за обхват дава резултат: 81% от директорите от мрежата оценяват, че той има ефект (някакъв или много голям), а 67% чувстват по-голяма подкрепа от другите институции. В същото време, по-голямата част от директорите (58%) възприемат ефекта по-скоро като минимален. Това подсказва, че все още има сериозни проблеми в начина, по който функционират групите – минимално ангажиране на институциите извън образованието, подходът е твърде административен и т.н.

Средствата за работа с уязвими групи по чл. 52а от Наредбата за финансирането, както и реформата в системата на делегираните бюджети, насочваща по-голям ресурс към малките училища, играят изключително положителна роля. В същото време остават важни предизвикателства пред училищните  бюджети: стандартите през 2019 г. едва покриват или дори не покриват увеличаването на учителските заплати. Все още увеличението за по-малките училища е твърде ниско, посочи Колев.

Председателят на Амалипе отправи препоръки към МОН:

  • продължаване на реформата в делегираните бюджети;
  • оптимизиране на започнатите промени със средствата по чл.52а, за ЗИ, транспорт за средна степен; 
  • сериозни операции по ОПНОИР, ос 3;
  • безплатна детска градина, поне за задължителната предучилищна възраст;
  • преодоляване на образователната сегрегация и превенция на нова

Презентацията на Деян Колев  вижте тук

В последвалата дискусия през платформата slido.com присъстващите директори имаха възможност както да задаватм така и да гласуват за зададените въпроси. Зададени бяха общо 67 въпроси с 855 гласувания, които адресираха политиките на МОН, насочени към финансирането и подкрепата за малките училища, политиката на МОН за подкрепа на процеса на десегрегация, дейността на Общините за образование и др.

Една от групите въпроси, които предизвикаха най-голям интерес и подкрепа сред директорите, бяха въпросите насочени към механизмите, с които Министерство на образованиете може да повлияе на общинските политики за образование. Проблемите, поставени от училищата, включваха оттеглянето на подкрепата на Общините след промените в Наредбата за финансиране и насочването на допълнителни средства към образованието. Според колеги, на редица места това е било използвано, за да се намалят отделяните досега средства за образовнаие от общините, което на практика е довело до редуциране на крайните средства към училища. Друг проблем, който поставиха колегите, е че има случаи, в които Общините не превеждат към училищата средствата по Национални програми или не дофинансират маломерните паралелки, въпреки че това е гласувано на общинска сесия и такава възможност е предоставена, както изисква ЗПУО. Отговорът на Министъра беше категоричен, че МОН не може да се месеи в общинската политика, тъй като местната власт е независима, но при неизпълнение на определени ангажименти от страна на общините, като задържане на средства за училищата и др,, държавната субсидия за образование може да бъде редуцирана или дори спряна. Важно е обаче, директорите да подават сигнал за всеки конкретен такъв случай към Дирекция „Финанси“ в МОН. Това са мерките, които МОН може да предприеме, за да бъде гарантирано, че средствата, които Общините получават за образование достигат до своите адресати – училищата и детските градини.

Министър Вълчев подчерта, че тенденция в политиката на МОН е силно да насърчава общините в провеждането на политики на десегрегацията – важно е този процес да бъде подкрепян. Разбира се, този процес не касае малките населени места, а големите градове, където има сегрегиране на учениците в отделни училища при наличието на смесени такива. За да подкрепят и финансово общините една от новите национални програми, предлагани от МОН и налични вмомента за обществено обсъждане е именно програмата за десегрегация.

Въпросите за финансирането не се изчерпаха само с общинската политика. Един от най-наболелите въпроси е как да бъде покрито 20% увеличение на учителските заплати. В предварителната анкета, 14% от директорите посочиха, че категорично ще имат сериозен финансов недостиг, за да покрият увеличението, а други 21 % смятат, че с малко срествата няма да им стигнат. Препоръката на министъра беше да използват и средствата, получени за работа с уязвими групи, за да покрият увеличението на заплатите.

Широкият спектър от въпроси включваше още и подкрепата за спортните училища, за изграждането и/или ремонтите на физкултурни салони, за ролята на РУО, които все още в много от случаите имат повече контролна, отколкото методическа и подкрепяща роля, както е заложено според ЗПУО и др. Една голяма група въпроси бяха насочени и към актуалните в момента програми за заниманията по интереси, финансирането на делегираните бюджети и др., за които подробна информация ще бъде предоставена в следващото съобщение.

Срещата тази показа нямолко неща: Мрежата на Професионалната директорска общност за интеркултурно образование „Всеки ученик ще бъде отличник“ става все по-голяма и по-силна. Тя е фактор, който не само може да променя политики, но и да доведе повече креативност, иновативност и повишаване на качеството на образование и в най-отдалечените училища. Тя е не само мрежа за промяна, но и мрежа за подкрепа, за съпричастност. Не случайно, една от най-често срещаните думи в облака в началото на срещата беше именно „семейство“. Защото Амалипе е семейство.

Срещата се реализира с подкрепата на

 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.

КАЛЕНДАР
<< април 2019 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter