Новини

05.01.2019Заниманията по интереси, финансирани от държавния бюджет: важни срокове и съотношения

На 7 януари започва цикълът на идентифициране и регистрация на занимания по интереси, финансирани от държавния бюджет. Кои са ключовите срокове и задължителните съотношения, които училищата следва да спазват?

 

Задължителните проценти, които не бива да забравяте

Съгласно Наредбата за приобщаващото образование и Наредбата за финансирането училищата трябва да съблюдават следните пропорции при организирането на заниманията по интереси:

1. Да включат минимум 20 % от учениците в заниманията по интереси: чл. 21б, ал . 5 от Наредбата за приобщаващото образование изисква това, а ал. 6 постановява редуциране на бюджета, ако това изискване не е спазено.,

Следва да уточним, че училището получава средства за извънкасни дейности на базата на всички ученици, но само решава колко ученика да включи. Ако участващите деца са  над  20%, няма да има редуциране на бюджета.

Държавният бюджет предоставя средствата за ЗИ  на  базата на нормативи за занимания по интереси  за институция и за ученик в дневна форма или в дуална система на обучение, по данни от НЕИСПУО към 1 януари на текущата година. Съгласно Решение на МС 776 / 30.10.2018 през 2019  г. нормативите ще бъдат 1900 лв. за училище и 30 лв. за ученик. Всъщност, училищата ще получат не 30 лв. на ученик,   а 26,40 лв., тъй като общините ще задържат 12 % от средствата за извънкласни дейности по норматива за ученик (не и по норматива за институция), за да организират извънкласни дейности на общинско ниво.;

2. Минимум 40 % от заниманията по интереси трябва да са по тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“, а ако това не бъде спазено, общината ще намалява средствата за занимания по интереси на съответното училище с процента на недостига: съгл. чл. 21, ал. 3 и 4 от Наредбата за приобщаващото образование.

Всъщност, заниманията по интереси могат да бъдат във всякакви области, според интересите на учениците. Наредбата сочи като приоритетни тематичните направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин  на живот“, „Спорт“. Изискването минимум 40 % да са по „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“ (т.нар. STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics)задава кючовата им приоритетност. Това изискване не означава, че във всяка извънкласна дейност 40% от часовете трябва да са STEM, а че 40 % от одобрените извънкласни дейности трябва да са в STEM направленията. Т.е. ако вашето училище утвърди 10 дейности, поне 4 от тях трябва да са по тематични направления „Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“ и „Технологии“. Не е нужно те да носят тези наименования, а да попадат в тематичното направление.

3.  Минимум 5 % от заниманията по интереси трябва да бъдат организирани от  външни за училището физически или юридически лица, в противен случай средствата ще бъдат редуцирани, сочи чл. 21, ал. 7 и 8.

Практиката НПО и родители да водят извънкласни дейности бе успешно пилотирана по проект „Твоят час”. Така например, Център Амалипе реализира при много голям интерес и успех в 36 училища три извънкласни дейности по интереси: „Младежта е толерантност и устрем към образование”, „Мама и татко са страхотни учители” и „На училище в България и в Европа”. Чрез тях родители и студенти станаха лектори, а положителният ефект бе изключителен. Повече информация вижте тук, а кратки статии, написани от самите родители и студенти вижте тук.

 

Ключовите дати

Настоящата 2019 г. е първата, в която държавният бюджет поема ангажимента да финансира извънкласните дейности на училищно и общинско ниво и заделя 25 млн. лв. за това. Средствата са за календарната 2019 г., т.е.  ЗИ ще започнат още от втория срок на настоящата учебна година. Относно втория срок важат четири ключови дати за планирането на ЗИ:

1. От 07.01.2019 г. ще бъде отворена за регистрация системата https://class.mon.bg/. Директорите на училищата трябва да създадат профил на ръководените от тях училища в електронната платформа като се регистрират с код по АДМИН.  

Също от 07.01.2019 г. е  отворена и регистрацията в електронната платформа за физически и юридически лица, предлагащи занимания по интереси, както и за регистрацията на представител на педагогическия съвет на училището.
Следва да уточним, че регистрацията и изборът на занимания по интереси в училищата става единствено чрез информационна система достъпна на адрес: https://class.mon.bg/.
В електронната платформа се публикува информация за. предлаганите занимания по интереси от училищата, от физически и от юридически лица, както и за търсените от училищата занимания по интереси въз основа на желанията на учениците.
Достъп до електронната платформа има само един представител на педагогическия съвет на училището, който е необходимо да одобри идентифицираните като търсени занимания по интереси от училището.

2. Вторият важен срок е 21.01.2019 г., до който училищата трябва да публикуват желаните от учениците занимания по интереси в електронната платформа. За целта е нужно директорите на училищата да инициират процес по идентифициране на ЗИ, в които учениците желаят да бъдат включени – чрез проучване на желанията на учениците въз основа на анкета, разработена от училището;

3. До 28.01.2019 г.:

- Педагогическите съвети одобряват търсените занимания по интереси от училищата;

- училищата регистрират заниманията по интереси, които предлагат и могат да провеждат, включвайки педагогическите специалисти и други специалисти, работещи в тях;

- физическите и юридическите лица регистрират в платформата предлаганите от тях занимания по интереси. Не пропускайте да посочите училището / училищата, за които предлагате дейностите, колеги! В противен случай вашите дейности няма да излезнат при „засичането” на предлагани и търсени дейности

При регистрацията на занимание по интереси се попълва формуляр със следната информация:
- Наименование и описание на дейността, тематична област и направление, специфични изисквания и място на предлагане;

- Заявена готовност за провеждане на занимания – брой занимания седмично/месечно/годишно, продължителност на заниманията и период на провеждане;
- Минимален и максимален брой на учениците в група, който е необходим и/или оптимален за провеждане на съответното занимание по интереси;
- Данни за ръководителя на групата – професионален опит и/или професионална квалификация в областта на заниманията по интереси, и/или педагогическа правоспособност

4. В тридневен срок от публикуване на заявените от училищата и външните лица ЗИ, представителят педагогическия съвет генерира от електронната платформа справка за откритите съответствия между предлаганите и търсените занимания по интереси. Така одобрените часове ще могат  да започнат още в началото на втория учебен срок.

 

Вижте още: Какво предвиждат промените в Наредбата за финансирането?

Автор: Деян Колев

КАЛЕНДАР
<< април 2024 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter