Новини

01.07.2018Как ще бъде продължен проект Твоят час?

„Подкрепа за успех” е операцията, чрез която ще бъде продължен популярният проект „Твоят час”.  Комитетът за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”  одобри операцията на своето заседание от 29 юни, като задели 130  млн. лв. за нейното изпълнение. Те ще бъдат предоставени на МОН, което е конкретен бенефициент, подобно на другите две големи операции, гласувани от Комитета (за подкрепа на детските градини и на дигитализацията). От своя страна  образователното министерство ще преразпределя тези средства между училищата за реализирането на определени дейности. Кои са те и какво е предвидено в „Подкрепа за успех”?

Новата операция не е повторение на „Твоят час”, нито на „УСПЕХ” от предходния  програмен период. В нея има поне пет иновативни елемента:

1. Процедурата е насочена към намаляване на дела на отпадналите, както и към повторното им включване. В съответствие с това, основната целева група са учениците в риск от отпадане. Като такива са определени близо една четвърт от всички ученици и се очаква 120 000 от тях да  бъдат включени в „Подкрепа за успех”.

Проектът ще достигне до учениците в риск в два типа училища: 940 училища, включени в Наредбата за финансирането като институции с над 20 % ученици в риск от ранно отпадане, както и 560 други училища с над 2 % ученици в риск от ранно отпадане. Това групиране на училищата, въведено чрез Наредбата за финансирането (бр. 31 на ДВ за 2018 г.) на базата на образователния статус на родителите ще бъде използвано в проекта, като една от дейностите по  него предвижда изработване на механизъм за ранно идентифициране на учениците  в риск от отпадане;

2. Основните дейности с ученици ще бъдат насочени към „превенция на обучителни затруднения и / или преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание”. Заниманията по интереси, развиващи творческите способности на учениците и повишаващи тяхната мотивация за учене са ограничени до 15 % от стойността на цялата операция. Разбира се, на училищно ниво те ще могат да бъдат значително по-висок процент.

Именно определянето на основните дейности предизвика най-много дискусии в рамките на Комитета за наблюдение. Първоначалното предложение на Управляващия орган и на конкретния бенефициент МОН бе това да са „допълнителни обучения” по основните предмети. Представителят на НПО, работещи за интеграция на маргинализирани общности Деян Колев подчерта, че извънкласни дейности и занимания по интереси, замислени като средство за преодоляване на затруднения в обучението могат да доведат до преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание в не по-малка степен от допълнително обучение по учебни предмети. Той даде пример с форум-театър или театър, които помагат на учениците да усвоят българския език не по-зле от допълнителните часове по БЕЛ. Колев предложи Критериите за избор на операция да предвидят възможност както за допълнителни обучения по учебни предмети, така и за „извънкласни дейности и занимания по интереси, допринасящи за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание”, а  училищата да имат правото да изберат какво съотношение между допълнителни обучения и други дейности за преодоляване на обучителните затруднения да предложат. Това предложение бе подкрепено от Европейската комисия, от министър Вълчев и от Управляващия орган и бе прието с пълен консенсус от Комитета за  наблюдение.

3. „Подкрепа за успех” ще финансира целенасочено и допълнителни обучения във втори гимназиален етап по матуритетните предмети;

4. Кариерното ориентиране с цел повишаване на мотивацията и подготовка за преход към следваща образователна степен е определена като една от основните дейности по операцията. Макар акцент в нея да са учениците в прогимназиален етап, дейности за кариерно ориентиране ще могат да бъдат осъществявани и в средна степен;

5. Родителите са една от целевите групи на „Подкрепа за успех”. Така, за разлика от „Твоят час”, новият проект ще може да финансира целенасочени дейности за работа с родителите.         

Амбицията на МОН и на Управляващия орган е да стартират операцията още от януари 2019 г. което би означавало прекъсване само от един срок между „Твоят час” и „Подкрепа за успех”.

Деян Колев

КАЛЕНДАР
<< април 2024 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
 010203040506
07080910111213
14151617181920
21222324252627
282930
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter