Новини

25.06.2018ЦОИДУЕМ обяви ежегодния си конкурс за проекти за образователна интеграция - 2018

 

До 30 юли училища, детски градини, общини и РУО могат да кандидатстват с проекти за образователна интеграция към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. Това стана ясно, след като ЦОИДУЕМ обяви своя ежегоден конкурс за проекти.

Тази година проектите могат да бъдат по едно от следните две направления: 

Приоритет 1: Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна социализация на децата и учениците от етническите малцинства.

Общ бюджет на приоритета – 537 500 лева

Максимална стойност на един проект – 20 000 лева

 В рамките на приоритета ще бъдат подкрепени широк спектър от проекти (вкл. за десегрегация), които задължително трябва да включват работа с родителите

 

Приоритет 3: Прилагане на ефективни форми на интеркултурното образование и за съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства.

Общ бюджет на приоритета – 125 000 лева

Максимална стойност на един проект – 10 000 лева

В рамките на приоритета ще бъдат подкрепени проекти за

  1. опознаване, съхраняване и развиване на традиции по места;
  2. съхраняване и развиване на културната идентичност;
  3. разработване на празничен календар с изяви на деца и ученици от различен етнически произход;
  4. осъществяване на извънкласна работа, занимания по интереси, организиран отдих и спорт в мултикултурна образователна среда, съчетани с традициите на различните етнически групи.

 

И по двата приоритета проектите могат да са с продъжителност до 1 година. 

Допустими кандидатстващи институции: общини; регионални управления на образованието; държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи общественополезна дейност.

Пълният комплект от необходими документи за кандидатстване е публикуван на следния интернет адрес: http://coiduem.mon.bg/

 

Краен срок за получаване на проектните предложения: 30.07.2017 г. до 13.00 ч.

Важно нововъведение от тази година е проектите да се подават само и единствено чрез Електронна система за подаване и оценяване на проектни предложения към ЦОИДУЕМ на адрес coiduem.bg, чрез уеб-базирани формуляр за кандидатстване и бюджет, заедно със съпътстващи документи. Ако проектното предложение бъде представено по друг начин (по и-мейл, на хартия по пощата или чрез куриер, или на място в офиса на ЦОИДУЕМ) няма да бъде допуснато до участие в конкурсната процедура.

 

С проекти могат да кандидатстват училища, детски градини, общини и РИО. Неправителствените организации могат да са само партньор, но без да разходват средства. Насърчава се партньорството, като партниращата институция не може да разходва средства – разходите се правят от банковата сметка на основния кандидат. Всички плащания се правят по банков път.

Важна особеност е, че кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение. Също така могат да бъдат само кандидат или само партньор, но не и кандидат по едно проектно предложение и партньор по друго.

 

Всички въпроси, свързани с конкурсната процедура се задават САМО в писмен вид, на e-mail: coiduem@abv.bg в срок до 23.07.2018 г. включително

Подробна информация за конкурса и документите вижте тук

 

ЦОИДУЕМ е вторичен разпоредител на средства към Министерство на образованието,  създаден да подпомага реализирането на правителствената политика по отношение на образователните потребности на децата и учениците от етническите малцинства.През годините ЦОИДУЕМ се утвърди като партньор на стотици училища и детски градини, като обявените от Центъра процедури се характеризират с относително лесни за попълване формуляри и благоприятна за бенефициентите схема за плащания и отчетност. По тези процедури кандидатстват много училища и детски градини, включително и такива, които са ситуирани в малки населени места и до които трудно достигат средства от европейските фондове.

 

 

КАЛЕНДАР
<< февруари 2019 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
     0102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
2425262728
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter