Новини

31.03.2017Интегрираната процедура за общински проекти за интеграция на ромите: какво предстои?

На 10 ноември Управляващите органи на оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Наука и образование за интелигентен растеж” обявиха процедура по реализацията на операция, чрез която ще бъде подпомогнато изпълнението на Общинските планове за интеграция на ромите 2015 – 2020 г. Конкретен бенефициент на операцията са общините, които имат одобрени – с решение на Общинския съвет - Общински план за интеграция на ромите 2015 – 2020 г., като те могат да кандидатстват единствено в патньорство с НПО, училище / детска градина и работодател. До къде е изпълнението на процедурата и какво предстои?

Предвидено бе Интегрираната процедура ще се изпълнява в два компонента:

Компонент 1 (50 млн. лв ОПРЧР+5  млн. лв. ОПНОИР): На територията на общини с актуализирани общински планове за интеграция на ромите за периода 2015-2020 г., в съответствие с Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. Това са общините от т.нар. „селски райони”, както и тези урбанизирани общини, които нямат предвидено строителство на социални жилища в техните ИПГВР. В тях ще бъдат реализирани т.нар. „меки мерки”, разпределени в 4 направления: достъп до заетост, образование, социални и здравни услуги, развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи;

Компонент 2 (30 млн. лв ОПРЧР+3 млн. лв. ОПНОИР): На територията на общините на 39 града от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната полицентрична система, съгласно НКПР 2013-2025 г. - бенефициенти по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г., в чиито ИПГВР са включени мерки за изграждане на социални жилища. В тях ще бъдат реализирани както посочените „меки мерки”, така и строителство / реконструкция на социални жилища.

 

През март бяха одобрени проектните концепции на петдесет и две общини  от Компонент 1. Списък на одобрените общини вижте тук. Те ще бъдат поканени – от Управляващите органи на ОПРЧР  и ОПНОИР – като конкретни бенефициенти да разработят интегрирани проектни предложения. Всяка община ще разработи един проект, който ще включва  ОПРЧР и ОПНОИР компонентите – по един формуляр. Насоките за кандидатстване ще бъдат качени за публично обсъждане на уеб-страниците на управляващите органи през следващите няколко дни. Това означава, че до месец и половина 52-те общини ще получат покана да започнат разписването на проектните предложения.

Това, че всяка община е конкретен бенефициент означава, че тя няма да се състезава с останалите общини, а ще трябва да вложи усилия в разработването на качествено проектно предложение. Писмо, изпратено от Централното координационно звено до кметовете на 52-те одобрените общини сочи множество пропуски и слабости, които трябва да бъдат коригирани. Липсата на реално съобразяване с местната специфика, с Общинските планове за интеграция на ромите, както и отсъствието на иновативни решения за разрешаването на проблемите са сред основните планове. От писмото става ясно,че е необходимо Общинските планове за интеграция на ромите да покриват периода до 2020 г., т.е. тези общини, чиито планове покриват периода до 2017 г., трябва да ги актуализират.

 

Тъй като одобрените концепции са на стойност  по-ниска от 26 млн. лв., което е значително по-малко от заделените 55 млн. лв., се очаква с останалия ресурс  да бъдат отново поканени общини, които отговарят на изискванията по Компонент 1: имат одобрени Общински планове за интеграция на ромите. Все още не е решено под каква форма и кога ще се случи това.

 

Общините от Компонент 2 (урбанизирани общини, които имат предвидено строителство на социални жилища в техните ИПГВР и също така имат одобрени Общински планове за интеграция на ромите) ще бъдат поканени да разработят проектни предложения като конкретни бенефициенти през второто тримесечие на 2017 г. Съгласно одобрените Инвестиционни програми общините, в които има включени проекти за социални жилища, са следните (списъкът е индикативен и се основава на одобрените инвестиционни програми): Община Благоевград, Община Бургас, Община Варна, Община Велинград, Община Враца, Община Габрово, Община Гоце Делчев, Община Добрич (през 2019 г ще се конкретизира какъв социален обект ще бъде включен в ИПГВР), Община Дупница (през 2019 г ще се конкретизира какъв социален обект ще бъде включен в ИПГВР), Община Казанлък, Община Кърджали, Община Ловеч, Община Лом, Община Монтана, Община Перник, Община Петрич, Община Пловдив, Община Разград, Община Русе, Община Свищов, Община Силистра, Община Смолян, Община Стара Загора, Община Търговище, Община Хасково, Община Шумен и Община Горна Оряховица. Част от тях нямат одобрени Общински планове за интеграция на ромите – напр. в община Варна одобряването пропадна поради реакция на ултра-националисти. Те ще могат да кандидатстват ако към момента на кандидатстване имат одобрен План до 2020 г.

КАЛЕНДАР
<< юли 2020 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter