Новини

27.08.2016Училищна програма за намаляване на отпадането от училище

 

В разгара на лятото, когато поетапното въвеждане на новия Закон за предучилищното и училищното образование е в пълна сила, поредното предизвикателство пред което са изправени училищата е изготвянето на Програма за превенция на ранното напускане на училище (спoред чл. 263, (1), т. 8 на ЗПУО). В това отношение полезен би могъл да бъде споделеният опит на училищата, работещи по Програмата за намаляване отпадането на ромските деца от училище „Всеки ученик ще бъде отличник“, която Център Амалипе развива от 2010 г. с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и в последствие Тръста за социална алтернатива.

През изминалата 2015/2016 учебна година в Програмата участваха 177 училища от цялата страна. В рамките на програмата, всяко от участващите училища приема своя училищна програма за намаляване на отпадането, чиято цел е да систематизира училищните политики за намаляване на отпадането чрез създаване на благоприятна среда за качествено образование и образователна интеграция и подкрепа на всяко дете, откривайки и развивайки неговият индивидуален потенциал. Целта на училищната програма е и да координира всички налични ресурси и трите основни фактора в образвателния процес (ученици, родители и учители) за постигане на целта, която си поставя. Дейностите са насочени също така към повишаване на редовното посещение на училище, повишаване на ниския успех на (ромските) ученици, увеличаване на процента ромски деца, продължаващи своето образование в средни училища (гимназии) и завършващи средно образование, и насърчаване на участието на ромски родители в училищния живот и в училищните структури на управление.

Всяка училищна програма в рамките на Програма „Всеки ученик ще бъде отличник“ включва няколко основни елемента

  1. Въвеждане на СИП/ИКД (други форми, според условията в училище) „Фолклор на етносите – ромски фолклор” и други форми на интеркултурно образование;
  2. Дейности за активизиране на учениците: сформиране и дейност на ученически парламент,
  3. Дейност за активизиране на учениците и работа с учениците в риск от отпадане: въвеждане на практиката на „ученици – наставници”;
  4. Дейности за ангажиране на родителите: сформиране и дейност на родителски клуб и училище за родители;
  5. Механизми за индивидуална работа със застрашените от отпадане: изготвяне на профил на застрашените от отпадане, портфолио, индивидуални консултации. Те включват: Изготвяне на поименен списък от класните ръководители, в чиито класове има ученици, застрашени от отпадане по различна причина (деца със затруднения в ограмотяването, ученици, чиито родители са в чужбина, ученици, в семействата на които има случаи на ранни бракове, особено в някои групи, в които все още има висок процент ранни бракове, и др.); Изготвяне на личен профил на тези ученици; Изработване на индивидуален тематичен план и календарен график за преодоляване на риска (изготвя се съвместно с ученическия парламент и родителския клуб)
  6. Изготвяне на портфолио на тези ученици.
  7. Обменни визити между училищата

Училищната програма за намаляване на отпадането можете да изтеглите оттук, а повече информация за дейностите по програмата „Всеки ученик ще бъде отличник“ можете да намерите на http://www.romaeducation.com/bg/ или да получите като пишете на amalipe.edu@gmail.com, t_krumova@amalipe.com

 

 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.

Брошура на проекта може да изтеглите от тук.

За повече информация: www.socialachievement.org

 

КАЛЕНДАР
<< февруари 2024 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
    010203
04050607080910
11121314151617
18192021222324
2526272829
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter