Новини

24.10.2015Девет нови операции ще стартират по ОП Наука и образование за интелигентен растеж

files/image/News/OPNOIR3.jpg

Есенното заседание на Комитета за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” се проведе на 22 и 23 октомври в гр. София. То бе открито от министъра на образованието проф. Танев и от Вицепремиера Томислав Дончев. В заседанието участваха над 60 представители на ресорни дирекции в МОН, ГД „Регионално развитие” и ГД „Заетост” на Европейската комисия, други институции, имащи отношение към изпълнението на програмата, социалните партньори (двата синдиката в образованието и съюзи на работодателите) и групи НПО. Организациите, работещи за интеграция на малцинствените етнически групи бяха представени от Деян Колев.

Комитетът разгледа и одобри 9 нови операции на обща стойност 424,5 млн. лв. Голямата част от планирането на това заседание средства – 350 млн. лв. - ще бъдат използвани за подкрепа на научно-изследователската и развойната дейност в България. С 200 млн. лв. ще бъде съ-финансирано изграждането на Центрове за върхови постижения (ЦВП), които „създадат възможно най-добри условия за привличане на висококвалифицирани изследователи за провеждане на научноизследователска дейност на високо ниво в европейски мащаб в приоритетните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) и ще подобрят значително потенциала за приложни научни изследвания, експериментална развойна дейност и иновации”. С посочените средства ще бъдат оборудвани 4 Центъра за върхови постижения, в тях ще заработят 70 нови изследователи (заедно с вече работещи поне 100 такива), ще бъдат осъществени над 40 съвместни научно-изследователски проекта на Центровете и бизнеса. Подкрепените ЦВП ще бъдат в областите „Мехатроника и чисти технологии”, „Информатика и информационни и комуникационни технологии”, „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии” и „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии”. Операцията ще бъде реализирана като процедура за конкурентен подбор на проекти, по която ще могат да кандидатстват висши училища, БАН, други научни институции, НПО, иновационни клъстери и др.

Със 150 млн. лв. ще бъде подкрепено изграждането на Центрове за компетентност, които  „ ще отговорят на необходимостта от изграждане на съвременни научноизследователски комплекси, които са насочени към областите с най-голям потенциал за увеличаване на конкурентоспособността на българската икономика”. Средствата ще бъдат използвани за изграждането и оборудването на 8 нови инфраструктурни комплекси в Центрове за компетентност, в които ще работят 180 нови изследователи (заедно с вече работещи поне 250 такива), 110 съвместни научноизследователски проекти, разработени между ЦК и бизнеса. Операцията ще бъде реализирана като процедура за конкурентен подбор на проекти. Очаква се процедурите за кандидатстване по двете операции да бъдат публикувани на 22 февруари, като срокът за кандидатстване по тях ще бъде 22 юли.

Бяха одобрени още 7 операции:

В сферата на висшето образование:

„Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“, с бюджет 6 млн. лева.

За подкрепа на професионалното образование:

„Ученически практики“, с бюджет 10 млн. лева;

„Въвеждане на кредити в системата на професионалното образование и обучение“, с бюджет  2 млн. лева.

В сферата на средното образование:

„Квалификация и преквалификация на педагогическите специалисти“: с бюджет от 20 млн. лева ще бъдат обучени 17 000 учители и възпитатели. При дискусиите около тази операция мнозина изразиха резерви към начина, по който е била реализирана аналогичната инициатива през предходния програмен период, като Министерство на образованието се ангажира с провеждането на практически ориентирани обучения, които реално да подпомогнат работата на педагогическите специалисти

За активно включване в образователната система на лица от уязвими групи:

Ограмотяване на възрастни“, с бюджет  25 млн. лева;

„Квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, с бюджет 5 млн. лева;

„Подкрепа на уязвими групи за достъп до висше образование“, с бюджет 6,5 млн. лева. 

Комитетът прие и актуализирана Индикативна работна програма. Според нея дългоочакваният проект „Твоят час” (продължение на проект УСПЕХ, който ще бъде реализиран във всички желаещи училища, вкл. в средищните) ще бъде подаден от МОН на 8 януари 2016 г. В отговор на въпрос на Деян Колев кога ще бъде одобрен проектът и дали училищата ще получат подкрепа за извънкласни дейности през втория учебен срок на настоящата учебна година от Управляващия орган поясниха, че изработването на насоките за кандидатстване се е забавило и проектът ще бъде подаден в края на януари. Въпреки това дирекция „Структурни фондове” на МОН ще има готовност почти веднага да одобри проекта и все още са запазени шансовете той да стартира от втория учебен срок на настоящата година. Както Деян Колев, така и председателят на Съюза на българските учители Янка Такева се усъмниха в реалността на тази перспектива, като настояха да се работи по-ефективно за реален старт на „Твоят час” възможно най-скоро.   

Детайлно представяне на одобрените нови операции за образователна интеграция очаквайте на www.amalipe.com

 

КАЛЕНДАР
<< декември 2021 >>
Нед. Пон. Вто. Сря. Чет. Пет. Съб.
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031
folklore obrazovanie zdrave centrove youthtolerance
Tyxo.bg counter